Filmpje

In het kader van het project Dorpslandbouw Sneek werd een filmpje gemaakt over het erkende Friese Streekmerk De Marren
Bekijken kan hier.

Waarom een streekproduct?

Stichting De Marren is een initiatief om producenten van streekproducten te verenigen en te ondersteunen bij de promotie van hun product. Door samenwerking en innovatie te stimuleren wil De Marren een bijdrage leveren aan de marktontwikkeling van het streekproduct uit het Friese Merengebied. In Friesland bestaan al een aantal gecertificeerde streekmerken. In het Waddengebied is dit ‘Waddengoud’ en in de Friese Wouden is dit ‘Wâldpyk’. In De Friese Meren bestaat nog geen gecertificeerd streekmerk, dit gat wil De Marren dichten. Met haar werk wil De Marren het streekproduct uit het Friese Merengebied bij meer mensen bekend maken en bij meer mensen op tafel brengen.

Hoe werkt de certificering

Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren
Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren

Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren

De Marren wil als streekkeurmerk producten certificeren die voldoen aan de criteria van de stichting Streekeigen Produc-ten Nederland (SPN). De Marren is licentiehouder van SPN. Een van de kerntaken van SPN is het ontwikkelen en beheren van het keurmerk Erkend Streekproduct®. Uitgangspunt van het keurmerk is dat het bij moet dragen aan duurzame regio-
nale ontwikkeling. De criteria van het keurmerk Erkend Streekproduct® zijn een afgeleide van de doelstelling van SPN:

  • er is sprake van een duidelijk omschreven gebied van herkomst (de streek)
  • de grondstoffen zijn (voor zover mogelijk) afkomstig uit de streek
  • de be- en verwerking tot eindproducten vinden plaats in de streek
  • de productie vindt plaats op een duurzame manier en voldoet aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen.

Wie zijn wij

Wie denkt aan Fryslân, denkt aan De Marren – aan uitgestrekte meren en eindeloos groen weiland. Het streekmerk De Marren is een keurmerk voor producten uit het Friese Merengebied. De Marren brengt de mooiste streekproducten van het Friese Merengebied bijeen. Het keurmerk erkend streekproduct wordt alleen uitgereikt aan duurzaam geproduceerde producten gemaakt met grondstoffen uit de eigen streek.

De producten van het Friese Merengebied gaan al eeuwenlang de wereld over. De boeren en vissers waren in heel West Europa vermaard om hun boter, kaas en paling. Nog steeds zijn de veehouders hier belangrijke spelers op de wereldvoedselmarkt, maar ook op kleinere schaal doen producenten die traditie eer aan. Behalve grote zuivelfabrieken telt het Friese Merengebied talloze boerderijen waar de eigen melk van koeien, schapen en geiten tot kaas verwerkt wordt – van de traditionele nageltsiis en het zachte skieppetsiiske, maar ook tot ijs en yoghurt in eindeloos veel smaken. Het behouden van eeuwenoud vakmanschap staat voorop voor veel van de producenten in het Friese Merengebied, zoals voor de vissers die op paling, snoekbaars en Laaxumer bot vissen, maar ook voor de kwekers van bijna-verdwenen groenten als het Koudumer beantsje en de Koudumer bloemkool. En te midden van al die historie, worden nieuwe wegen ingeslagen en wijken gras en koeien voor wijnranken en wordt hop geplant voor bierproductie.
Streekkeurmerk De Marren is bevoegd namen de stichting Streekeigen Producten Nederland te Wageningen het landelijk keurmerk Erkend Streekproduct uit te reiken voor duurzaam geproduceerde streekproducten. Met dat keurmerk kunnen producenten zich in de markt onderscheiden en hun marktpositie versterken.