Hoe werkt de certificering

Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren

Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren

De Marren wil als streekkeurmerk producten certificeren die voldoen aan de criteria van de stichting Streekeigen Produc-ten Nederland (SPN). De Marren is licentiehouder van SPN. Een van de kerntaken van SPN is het ontwikkelen en beheren van het keurmerk Erkend Streekproduct®. Uitgangspunt van het keurmerk is dat het bij moet dragen aan duurzame regio-
nale ontwikkeling. De criteria van het keurmerk Erkend Streekproduct® zijn een afgeleide van de doelstelling van SPN:

  • er is sprake van een duidelijk omschreven gebied van herkomst (de streek)
  • de grondstoffen zijn (voor zover mogelijk) afkomstig uit de streek
  • de be- en verwerking tot eindproducten vinden plaats in de streek
  • de productie vindt plaats op een duurzame manier en voldoet aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen.