Koudummer Beantsje en Blomkoal. Koudum

Daan Trimpe en Stephanie Hoekstra

Koudum kent van oudsher een vruchtbaar tuinbouwgebied, op de zuidelijke flank van de hoge zandrug waarop het dorp gelegen is. Van eind jaren ‘30 tot begin jaren ’60 had Koudum een openlucht groenteveiling met de naam Vendu Tivoli. Onder diezelfde naam schaarden in 2005 de Koudumers zich die het ingestorte kassencomplex wilden redden en daarmee de tuindersreputatie van het dorp. Daan Trimpe en Stephanie Hoekstra namen in 2013 het tuinbouwcomplex van Sytze en Betsy van der Wal over. De kwekerij aan de Nieuweweg is de enige overgebleven tuinbouwbedrijf in Koudum.IMG_9466
Het Koudumer Beantsje is al meer dan honderd jaar de trots van het tuindersdorp – zelfs de inwoners heten ‘Koudumer Beantsjes’. Het beantsje is geen gewone sperzieboon, maar een dikke stevige boon zonder draden, ook wel bekend als aspergeboon. Kwekerij Trimpe is de laatst overgebleven bedrijfsmatige teler van het boontje. In 2005 werd het Koudumer Beantsje een erkend streekproduct en door de hernieuwde belangstelling die dat opleverde, volgde volop culinaire erkenning en steeg de vraag explosief. Het Koudumer Beantsje wordt geoogst tussen eind juni en eind oktober.
Het beantsje mag de trots van het dorp zijn, op de veiling Vendu Tivoli was de belangrijkste handel die in bloemkolen. Het micro-klimaat in de luwte van de zandrug zorgde ervoor dat de Koudumers als eersten de bloemkolen van het land konden halen. De Koudumers gebruikten voor hun kolen en hun bonen de klassieke weeuwenteelt: in de herfst werd er gezaaid, de jonge plantjes overwinterden afgeschermd in koude bakken om in het voorjaar in (onverwarmde) kassen en de volle grond tot wasdom te kunnen groeien. Net als de teelt van de boontjes, die handmatig gezaaid, uitgeplant, aangebonden en geoogst worden, is ook de bloemkool teelt volledig handwerk. Iedere dag vouwt Daan de koolbladen open om te kijken hoe de bloemkolen zich vormen. De bloemkolen worden geoogst tussen half april en eind juni.

Contact:
Daan Trimpe
Nieuweweg 26-A, 8723 EB Koudum
https://www.facebook.com/koudumerboontjes