Laaxumer Bot, Warns

Jan en Joop de Vries

In het botseizoen varen Jan en Joop de Vries daags twee keer daags uit. Met hun vissersbootje varen ze van de haven van Laaksum naar de zandbank het Vrouwenzand in het IJsselmeer. ‘s Ochtends zetten ze de netten uit, om ze ‘s middags weer te komen legen. Op het Vrouwenzand wordt al eeuwenlang op bot gevist. De HL6 van de gebroeders De Vries is de laatste vissersboot van Laaksum.
De bot is een platvis die in Noordzee en IJsselmeer leeft, maar de gebroeders De Vries vangen hun Laaxumer bot alleen voor de Gaasterlandse kust, omdat de vis daar zacht van smaak is. Bot die op zand leeft, krijgt geen grondsmaak. Als gevolg van de vangstbeperking op het IJsselmeer, ingesteld om de schubvisstand te redden, is ook de vangstmogelijkheid van Laaxumer bot beperkt, hoewel de bot geen schubvis is en evenmin overbevist wordt. In 2009 werd de Laaxumer bot een erkend streekproduct. De bot staat op de kaart bij restaurants aan de IJsselmeerkust.

Contact:
Jan en Joop de Vries
Laaksum 1, 8721EW Warns
Horecagroothandel Veltman Vis Service
www.veltmanvis.nl
0518-418338