Pannenkoeken met knipoog naar vroeger

Heamiel Pankoek2

Pannenkoeken met knipoog naar vroeger

Je hebt pannenkoeken en pannenkoeken. De Heamiel Pankoek van Akke de Jong uit Heeg is niet zomaar een pannenkoek, maar gemaakt van ingrediënten van het eigen bedrijf en uit de eigen streek. Daarom dragen ze het streekkeurmerk ‘De Marren’.

Akke begon in juni 2015 met de verkoop van de pannenkoeken. Aanleiding was het project ‘De zuivel terug naar Heeg’ dat weer onderdeel was van het project Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân. ‘Uit een enquête bleek dat 90 procent van de Hegemers streekproducten missen in hun dorp. Ook de toeristen willen graag producten uit de streek kopen’, vertelt Akke, die samen met haar man Haye Ketelaar een melkveebedrijf met 120 koeien heeft.

Ze ging niet over één nacht ijs en deed eerst uitgebreid onderzoek, onder meer naar de ingrediënten die ze wilde gebruiken. De melk en eieren komen van het eigen bedrijf, maar voor het meel moest ze ‘van het erf’ en kwam ze terecht bij molen ’t Lam in Woudsend. Hier worden verschillende graansoorten uit de regio gemalen tot meel. Ze vroeg topkok Albert Kooy van Stenden University in Leeuwarden – groot pleitbezorger van koken met streekproducten – om een recept te maken en hield zelf ook proeverijen onder kinderen in de buurt. Het resultaat is een pannenkoek van 100 procent tarwemeel.

De naam ‘Heamiel Pankoek’ slaat op de feestmaaltijd die vroeger op de boerderij werd gegeten als het hooi van het land was. ‘Eigenlijk zou ik naar oud gebruik ook boekweitmeel moeten gebruiken, maar dat wordt hier niet meer in de regio verbouwd. En als je een streekproduct maakt, moet je ook ingrediënten uit de streek gebruiken’, vindt Akke.

Het typeert haar idealisme om voor een streekproduct te kiezen. ‘Er ligt van alles in de winkel en er staat van alles op de verpakking, maar met een streekproduct ga je echt terug naar de basis. ‘Ambachtelijk gebakken’ en ‘volgens grootmoeders recept’ zijn vaak alleen maar loze kreten op een verpakking. Met het keurmerk ‘De Marren’ laat je zien dat je een erkend streekproduct levert. Ik zie het keurmerk als een toegevoegde waarde en als teken dat je staat voor kwaliteit.’

Ze heeft er bewust voor gekozen om alleen via de plaatselijke supermarkt te verkopen. Andere verkooppunten, zoals de markt, kosten haar teveel tijd. Haar pannenkoeken zijn te koop in de Coöp  supermarkt in Heeg en liggen naast de vacuüm verpakte pannenkoeken van andere leveranciers. ‘Mijn pannenkoeken zijn duurder, maar het smaakverschil moet de doorslag geven. Mijn pannenkoeken zijn voedzamer en smaken nog zoals pannenkoeken vroeger ook smaakten. Ik kan ze wel net zo goedkoop maken als die fabriekspannenkoeken, maar wil wel een eerlijke prijs verdienen.’

Na bijna een jaar is duidelijk dat Heeg haar pannenkoeken waardeert, net als de recreanten en toeristen die het dorp bezoeken. ‘Mijn pannenkoeken gaan nu het hele land door’, lacht ze. Het bakken en vacuüm verpakken doet ze niet meer in haar eigen keuken thuis, maar in de professionele keuken van de kinderboerderij in Sneek. Daar zijn de pannenkoeken onderdeel van de menukaart en zit ze dicht op een belangrijke doelgroep: kinderen. De rest van de pannenkoeken vinden hun weg naar de winkelschappen van de Coöp in Heeg.

Heamiel Pankoek1 Heamiel Pankoek2

Nieuwe certificaten de Marren!

20160512_195453

Nieuwe reeks certificaten uitgereikt tijdens streekproductendiner

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Lokaal 55 in Sneek zijn op donderdag 12 mei in één klap vier ondernemers gecertificeerd met het keurmerk Erkend Streekproduct.

Gecertificeerde producten en ondernemers
De certificaten werden uitgereikt aan een aantal bijzondere ondernemers die allen voedsel produceren met regionale grondstoffen en met oog voor natuur en landschap in de streek. Zo teelt Jelmer Albada uit Sondel sinds vorig jaar heerlijke biologische asperges. Uniek is de bewerking van het land, dat veelal met een paard wordt gedaan. Als geboren Gaasterlander wil Jelmer graag de streek weer op de ‘menukaart’ zetten, de asperges heten daarom Gaast’sperges omdat ze op een gaast verbouwd worden.
De Farmily aardappel van het familiebedrijf de Vries uit Harich liggen inmiddels al in tientallen restaurants en supermarkten in het Friese Meren gebied. Deze aardappelen worden op het bedrijf geschild en verpakt, maar ze kunnen ook ongeschild gekocht worden door particulieren. Mooi is ook dat de varkens en kippen vervolgens van de aardappelschillen mogen smullen.
Er werd niet alleen groente gecertificeerd, maar ook vlees kwam aan bod. Bas Oosterbaan van Sâlt en Zucherro kreeg het predikaat uitgereikt voor zijn gerookte ganzenborst, een ware wild delicatesse veelal geschoten in de Workumerwaard.
Steven van der Zee uit Rohel kreeg voor maar liefst twee producten het certificaat, namelijk voor de zogenaamde Rierreljirre en Berenburg Droege Woarst. Deze producten worden gemaakt van scharrelvlees van de Friese veengrond rondom zijn boerderij.

Provincie Fryslân
Het proces om tot deze nieuwe certificeringen te komen wordt ondersteund door de Provincie Fryslân. Gedeputeerde Johannes Kramer was daarom aanwezig om de certificaten uit te reiken. Ook hij onderstreepte het belang van lokale voedselproductie en consumptie en vond het bemoedigend om te zien hoeveel jonge ondernemers hierin hun steentje bijdragen.

Streekproductendiner

Tijdens het diner werden de gecertificeerde producten, alsmede producten die in mei 2015 al een certificaat kregen, geproefd. Zo konden de deelnemers van het diner ook genieten van de echte Koudumer bloemkool van Kwekerij Trimpe en van wijn van Thabor. Tijdens het diner vertelden initiatiefnemers van de Streekboer, Zelfoogsttuin Us Hof en Us Iten Coöperatie over hun toekomstplannen.

Producten die worden gecertificeerd door Stichting de Marren moeten niet alleen voldoen aan de voorwaardes die gesteld zijn vanuit het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct, maar van de ondernemers wordt ook een duurzame bedrijfsvoering verwacht.
20160512_195453

20160512_204919

20160512_211912

20160512_200626

Filmpje

In het kader van het project Dorpslandbouw Sneek werd een filmpje gemaakt over het erkende Friese Streekmerk De Marren
Bekijken kan hier.

Waarom een streekproduct?

Stichting De Marren is een initiatief om producenten van streekproducten te verenigen en te ondersteunen bij de promotie van hun product. Door samenwerking en innovatie te stimuleren wil De Marren een bijdrage leveren aan de marktontwikkeling van het streekproduct uit het Friese Merengebied. In Friesland bestaan al een aantal gecertificeerde streekmerken. In het Waddengebied is dit ‘Waddengoud’ en in de Friese Wouden is dit ‘Wâldpyk’. In De Friese Meren bestaat nog geen gecertificeerd streekmerk, dit gat wil De Marren dichten. Met haar werk wil De Marren het streekproduct uit het Friese Merengebied bij meer mensen bekend maken en bij meer mensen op tafel brengen.

Hoe werkt de certificering

Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren
Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren

Daan Trimpe, Akke de Jong, Auke de Jong en Durkje krijgen hun certificaat uitgereikt door Jan de Vries voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Marren

De Marren wil als streekkeurmerk producten certificeren die voldoen aan de criteria van de stichting Streekeigen Produc-ten Nederland (SPN). De Marren is licentiehouder van SPN. Een van de kerntaken van SPN is het ontwikkelen en beheren van het keurmerk Erkend Streekproduct®. Uitgangspunt van het keurmerk is dat het bij moet dragen aan duurzame regio-
nale ontwikkeling. De criteria van het keurmerk Erkend Streekproduct® zijn een afgeleide van de doelstelling van SPN:

  • er is sprake van een duidelijk omschreven gebied van herkomst (de streek)
  • de grondstoffen zijn (voor zover mogelijk) afkomstig uit de streek
  • de be- en verwerking tot eindproducten vinden plaats in de streek
  • de productie vindt plaats op een duurzame manier en voldoet aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen.