Waarom een streekproduct?

Stichting De Marren is een initiatief om producenten van streekproducten te verenigen en te ondersteunen bij de promotie van hun product. Door samenwerking en innovatie te stimuleren wil De Marren een bijdrage leveren aan de marktontwikkeling van het streekproduct uit het Friese Merengebied. In Friesland bestaan al een aantal gecertificeerde streekmerken. In het Waddengebied is dit ‘Waddengoud’ en in de Friese Wouden is dit ‘Wâldpyk’. In De Friese Meren bestaat nog geen gecertificeerd streekmerk, dit gat wil De Marren dichten. Met haar werk wil De Marren het streekproduct uit het Friese Merengebied bij meer mensen bekend maken en bij meer mensen op tafel brengen.